KELIAS

„Kelias“ – minimalistinės formos, išsiskiriantis subtilia estetika. Jame kalbama apie sudėtingą ir prieštaringą šiandienos tikrovę – žmogaus, visuomenės, pasaulio santykius. Reikšmingos spektaklio temos – apsivalymo, pusiausvyros troškimas. Gyvenime žmogus dažnai suklumpa. Tam, kad atsitiestų, apsivalytų, atgautų pusiausvyrą, jis privalo kažką paaukoti, nepasiduoti bejėgiškumui.

„Kelio“ atskaitos taškas – Friedricho Nietzsche’s tekstai, atsveriantys socialinį realizmą, suteikiantys stabilumo mūsų pasauliui, atspindintys tikrąsias vertybes. Išmintis verčia judėti pirmyn, nesustoti, nepasiklysti subjektyviuose apmąstymuose.

Jausminis pjesės ryšys trūkinėja, dauguma personažų kenčia nuo vienatvės. Spektaklyje atskleidžiami giliausi kiekvieno veikėjo troškimai ir nusivylimai, džiaugsmai ir baimės. Čia drąsiai ir įdomiai naudojamos įvairios išraiškos priemonės – dialogas virsta šokiu, kalba – dainavimu.

Komentarai

Mus remia:

Balto print Libravitalis Kultūros taryba Lietuvos respublikos kultūros ministerija