Irena Marija Leonavičiūtė-Bratkauskienė gimė 1930 m. gruodžio 10 d. Gaižiūnuose, Jonavos raj. 1948 m. mokėsi Kauno dramos teatro studijoje (vad. Ona Rymaitė). 1949–1951 m. baigė Lietuvos dramos teatro studiją (vad. Aleksandras Kernagis). 1951–1953 m. – Klaipėdos dramos teatro aktorė. 1953–1955 m. – Kino studijos aktorė. 1955–1989 m. Lietuvos valstybinio akademinio (dabar – Nacionalinio) dramos teatro aktorė. 1993 m. išvyko į Čikagą (JAV), kur pragyveno aštuonerius metus. Mirė 2011 m. rugsėjo 24 d Vilniuje. Palaidota  Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

Irena Leonavičiūtė buvo parengusi Janinos Degutytės ir Anzelmo Matučio poezijos programas, kurias daugelį metų skaitė Lietuvoje ir Amerikoje. 1993 metais Čikagos lietuvių teatre „Vaidilutė“ ji pastatė Petro Vaičiūno „Nuodėmingą angelą“, spektaklis susilaukė pripažinimo ir įvertinimo. 1983 m. aktorei suteiktas Lietuvos nusipelniusios artistės vardas.

Svarbesni vaidmenys teatre:

Svarbesni vaidmenys kine ir TV:

 • 1953 Aušra - Aušra prie Nemuno, rež. Arkadijus Faincimeris, LKS
 • 1956 Giedrė - Tiltas, rež. Borisas Šreiberis, LKS
 • 1957 Nijolė - Kol nevėlu, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS
 • 1966 Birutė - J. Radzevičius. Nebaigta apysaka, rež. Balys Bratkauskas, LTV
 • 1973 Naktibalda, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS
 • 1975 Gina - N. Charitonovas. Valtis miške, rež. Balys Bratkauskas, LTV
 • 1976 Aktorė - J. Cocteau. Abejingas gražuolis, rež. Dalia Tamulevičiūtė, LTV
 • 1977 Puidienė - Ko verkė pušys?, rež. Balys Bratkauskas, LTV
 • 1978 telefonistė praporščikas - Ypatingo dėmesio zonoje, rež. Andrejus Maliukovas, Mosfilm (Rusija)
 • 1978 Kotryna -B. Sruoga. Pavasario giesmė, rež. Balys Bratkauskas, LTV
 • 1979 Justė, Leono žmona - Mažos mūsų nuodėmės, rež. Henrikas Šablevičius, LKS
 • 1980 Misis Kroft - A. Christie. Endhauzo paslaptis, rež. Balys Bratkauskas, LTV
 • 1980 mokytoja - Andrius, rež. Algirdas Araminas, LKS 
 • 1980 Teklė - Faktas, rež. Almantas Grikevičius, LKS
 • 1983 Jo žmonos išpažintis, rež. Almantas Grikevičius, LKS
 • 1988 Žolės šaknys, rež. Gytis Lukšas, LKS

 

 

Mus remia:

Balto print Libravitalis Kultūros taryba Lietuvos respublikos kultūros ministerija