Aktorius Arnas Rosenas gimė 1933 m. kovo 31 d. Kaune. 1956 m.  baigęs pirmąjį aktoriaus meistriškumo kursą tuometinėje Valstybinėje konservatorijoje debiutavo Kapsuko (dabar Marijampolės) dramos teatre. Metus tepabuvęs šiame teatre grįžo į Vilnių ir pradėjo vaidinti  Lietuvos dramos teatre (dabar Nacionalinis), kur dirbo beveik keturis dešimtmečius. Šiame teatre sukūrė keliasdešimt ryškių vaidmenų. 1990 metais prisijungė prie Rimo Tumino buriamo Mažojo teatro - prie „Vyšnių sodo", „Galilėjaus" spektaklių, tapo jiems reikalingas ir nepakeičiamas. Nuo 1990 m. iki mirties dirbo Vilniaus mažajame teatre. Mirė 2002 m. birželio 29 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.
Teatras ir poezija Arnui Rosenui buvo neatskiriami, juokaudamas jis yra sakęs, kad skaitė beveik prie visų paminklų. Jo gilus, sukauptas ir kartu švelnus, nepakartojamo tembro balsas buvo reikalingas visokiomis progomis. Deklamavo Antano Strazdo, Vytauto Mačernio, Pauliaus Širvio, Justino Marcinkevičiaus, Algimanto Baltakio, Eugenijaus Matuzevičiaus, Vytauto Montvilos eiles. Greta darbo teatre A.Rosenas vaidino kine, radijo ir televizijos spektakliuose.  
 

Vaidmenys teatre:

 

Mus remia:

Balto print Libravitalis Kultūros taryba Lietuvos respublikos kultūros ministerija