KULTŪROS ĮSTAIGŲ VARTOTOJŲ PASITENKINIMO TYRIMAS

Šiuo metu atliekamas tyrimas, kurio tikslas išsiaiškinti Valstybinio Vilniaus mažojo teatro žiūrovų  pasitenkinimo lygį teatro teikiamomis paslaugomis. Šio tyrimo rezultatai padės teatrui įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, geriau suprasti vartotojų poreikius bei, į juos atsižvelgus, tobulinti savo veiklą. Jums pateikta anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vardu nuoširdžiai prašome užpildyti klausimyną ir taip prisidėti prie teatro paslaugų teikimo gerinimo. Klausimyną galite rasti paspaudę nuorodą: https://goo.gl/forms/zRvruPFmj59AG7WH2

Mus remia:

Balto print Libravitalis Kultūros taryba Lietuvos respublikos kultūros ministerija