Šriftas:

A
A
A

Fonas:

Įprastas
Baltas
Juodas

Karjera

 • Valstybinis Vilniaus mažasis teatras ieško naujo komandos nario:

  SCENOS TARNYBŲ VADOVO ( -ĖS)
  Pareigybės lygis – A
  Darbo pobūdis:
  Darbo tikslas – užtikrinti laiku atliktą pastatymų priemonių gamybos procesą, organizuoti, koordinuoti, atsakyti už sklandžią, kokybišką spektaklių darbų eigą stacionare bei gastrolėse (Lietuvoje ir užsienyje).
  • užtikrina Pastatymų dalies, Scenos apšvietimo ir įgarsinimo skyriaus (toliau – Scenos tarnybos) nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
  • organizuoja ir planuoja Scenos tarnybų veiklą, paskirsto užduotis tarnybų vadovams, koordinuoja ir kontroliuoja šių užduočių vykdymą;
  • užtikrina kokybišką Teatro repeticijų, spektaklių, gastrolių ir kitų į repertuarą bei veiklos planus įtrauktų renginių techninį aptarnavimą;
  • užtikrina efektyvų žmogiškųjų, techninių, medžiaginių ir finansinių išteklių naudojimą Scenos tarnybų veikloje;
  • užtikrina tinkamą naudojamos įrangos ir scenos meno priemonių montažo, derinimo ir priežiūros darbų atlikimą;
  • susipažįsta su naujo spektaklio pjese / renginio scenarijumi ir menine koncepcija;
  • kartu su Scenos tarnybų vadovais kontroliuoja naujų pastatymų, einamojo repertuaro papildymo išlaidų sąmatų vykdymą;
  • kartu su spektaklio (renginio) kūrėjais ir Scenos tarnybomis bendradarbiauja parenkant tinkamus sprendinius (spec. efektai, tech. priemonės, aptarnaujantis personalas ir pan.) meninei koncepcijai įgyvendinti;
  • rengia spektaklių techninių sprendinių sąrašus ir derina jį su spektaklių kūrėjais;
  • rengia techninių sprendinių įgyvendinimo sąmatas (papildomos įrangos įsigijimas ar nuoma, darbuotojų samdymas ir pan.) ir pateikia jas Pastatymų skyriui;
  • derina darbų (montažo, repeticijų) grafikus su Pastatymų skyriumi ir režisieriaus padėjėjais;
  • per mėnesį po premjeros rengia spektaklio techninius pasus;
  • rengia ir dalyvauja rengiant teatro vadovo įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
  • nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su Scenos tarnybų veikla, taip pat prireikus – kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;
  • kontroliuoja einamojo repertuaro spektaklių aprūpinimą reikalingomis priemonėmis, jų būklę, organizuoja remontą;
  • informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį aplinkai;
  • nustatyta tvarka praneša apie nelaimingus atsitikimus;
  • laiku ir teisingai pildo finansinės apskaitos dokumentus;
  • dalyvauja inventorizacijose;
  • kitiems atsakingiems Teatro darbuotojams teikia informaciją, reikalingą biudžetui formuoti, bei atsako už jo vykdymą;
  • pagal kompetenciją atlieka kitas skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas, vykdo kitus Teatro vadovybės pavedimus ir nurodymus;
  • rengia, įgyvendina ir vykdo kitas Teatro vadovo paskirtas vienkartines, trumpalaikes nenuolatinio pobūdžio užduotis.

  Kvalifikaciniai reikalavimai:
  • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
  • turėti vadovaujančio darbo techninėse tarnybose teatre, kine, TV ar renginių organizavimo ir techninio aptarnavimo srityje patirtį;
  • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, kalbos kultūros taisykles, dokumentų valdymo reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  • išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos bei apsaugos sistemos reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
  • žinoti naujausias teatro įrangos tobulinimo tendencijas;
  • išmanyti kėlimo, meninio apšvietimo ir akustinių sistemų išdėstymo bei veikimo principus;
  • gebėti parinkti tinkamas technines priemones kūrėjų meninei koncepcijai perteikti;
  • gebėti nustatyti rizikingas Skyriaus veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
  • mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas, gebėti naudotis aparatine ir programine įranga;
  • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus kuruojamais klausimais, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą; valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, susijusią su pareigų vykdymu, rengti išvadas;
  • būti atsakingam, komunikabiliam, iniciatyviam, kūrybiškam, orientuotis į Teatro veiklos specifiką ir darbo rezultatą;
  • išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Teatro ir Skyriaus veikla.

  Pretendentas, norintis dalyvauti atrankoje turi pateikti:
  1. Gyvenimo aprašymą (CV).
  Atrankos dieną:
  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Užpildytą pretendento anketą.
  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus informaciją grąžinami pretendentui.

  Gyvenimo aprašymą (CV) siųsti dovile@vmt.lt. iki š. m. lapkričio mėn. 14 d. Daugiau informacijos tel. 8 618 87878.

  Pretendentų atranka:
  1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, bus kviečiami į pokalbį 2022 m. lapkričio mėn. 16-17 d. nuo 10.00 val., apie pokalbio laiką juos informuojant el. paštu.
  2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos el. paštu.

  Mes siūlome:
  • Darbo grafikas: nuo antradienio iki sekmadienio, 40 val. per savaitę, poilsio diena – pirmadienis.
  • Darbo užmokestis neatskaičius mokesčių – 1888,55 eurų.

  SCENOS TARNYBŲ VADOVO ( -ĖS)

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

. .