Šriftas:

A
A
A

Fonas:

Įprastas
Baltas
Juodas

Adomaitis Regimantas

Gimė 1937 m. Šiauliuose. 1954 m. baigė Pasvalio vidurinę mokyklą (sidabro medaliu), 1959 m. - Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakultetą. 1959–1962 m. studijavo Vilniaus konservatorijoje (dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija), aktorinio meistriškumo katedroje (kurso vadovė Irena Vaišytė). 1962-1963 m. Kapsuko (dab. Marijampolės) dramos teatro. 1963-1967 m. Kauno valstybinio akademinio dramos teatro, 1967 – 2002 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatrų aktorius. Nuo 2002 m. Regimantas Adomaitis tapo laisvai samdomu aktoriumi ir vaidino įvairiuose teatruose. Paskutiniai vaidmenys sukurti Vilniaus mažajame teatre.

Apdovanojimai

 • - 2015 Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premija už ilgametį indėlį į Lietuvos kultūrą ir meną, už legendinius vaidmenis teatre ir kine
 • - 2012 Ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didysis kryžius
 • - 2012 Armėnijos Respublikos Vyriausybės Atminimo medalis
 • - 2012 Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“
 • - 2011 „Auksinės gervės“ apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus
 • - 2007 Vilniaus Mažojo teatro ordinas
 • - 2006 Prizas už geriausią vyro vaidmenį XXII-ame Lietuvos profesionalių teatrų festivalyje „Vaidiname Žemdirbiams“ (Tėvas - F. Bordono „Paskutiniai mėnesiai“, rež. Rimas Tuminas ir Arvydas Dapšys)
 • - 2000 Lietuvos nepriklausomybės medalis
 • - 1997 LDK Gedimino ordino Komandoro kryžius (III laipsnio)
 • - 1985 TSRS liaudies artistas
 • - 1982 LTSR valstybinė premija
 • - 1981 Vokietijos (VDR) nacionalinė premija
 • - 1979 LTSR liaudies artistas
 • - 1973 LTSR nusipelnęs artistas
 • - 1968 IX Pabaltijo, Baltarusijos ir Moldavijos kino festivalio Rygoje diplomas už geriausius vyro vaidmenis LKS filmuose („Suaugusių žmonių žaidimai“; „Sergejus Lazo“)
Sužinok daugiau

Vaidmenys teatre

 • - 2014 Mykolas - Juozas Tumas-Vaižgantas. „Dėdės ir dėdienės“, rež. Gabrielė Tuminaitė, VVMT
 • - 2011 Jevgenijus Sergejevičius Dornas, gydytojas - Anton Čechov. „Žuvėdra“, rež. Jonas Vaitkus, Sankt Peterburgo teatras-festivalis „Baltyjskij Dom“
 • - 2006 Telesporas Žemgirdas - Juozas Glinskis. „Vieno tėvo vaikai“, rež. Gytis Padegimas, LNDT
 • - 2006 Džonatanas Sviftas - Grigorij Gorin. „Svifto namai“, rež. Sigitas Račkys, VVMT
 • - 2005 Tėvas – Furio Bordon. „Paskutiniai mėnesiai“, rež. Rimas Tuminas, Arvydas Dapšys, VVMT
 • - 2004 Kazanova - Karl Gassauer. „Kazanova“, rež. Sakalas Uždavinys, „Skrajojantis teatras“
 • - 2002 Žynys – Sofoklis. „Oidipas karalius“, rež. Oskaras Koršunovas, Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatras (OKT)
 • - 2001 Stočkus – Marius Katiliškis. „Paskendusi vasara“, rež. Julius Dautartas, LNDT
 • - 2000 Anselmas – Molière. „Šykštuolis“, rež. Irena Bučienė, LNDT
 • - 1999 Karalius Edvardas IV – William Shakespeare. „Ričardas III“, rež. Rimas Tuminas, LNDT
 • - 1999 Hendelis – Paul Barz. „Susitikimas“, rež. Raimundas Banionis, LNDT
 • - 1998 Fransua – Francis Veber. „Vėpla“, rež. Ramutis Rimeikis, Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT)
 • - 1997 Kazarinas - Michail Lermontov. „Maskaradas“, rež. Rimas Tuminas, VVMT
 • - 1996 Seras – Paul Harwood. „Aprengėjas“, rež. Algirdas Latėnas, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras (LVADT)
 • - 1994 Mindaugas – Justinas Marcinkevičius. „Mindaugas“, rež. Irena Bučienė, Žemutinė Pilis
 • - 1990 Senatorius – Adomas Mickevičius. „Vėlinės“, rež. Jonas Vaitkus, LVADT
 • - 1990 Hanimenas – Lee Blessing. „Pasivaikščiojimas miške“, rež. Des MacAnuff, LVADT
 • - 1989 Džeimsas Taironas – Eugene O‘Neill. „Ilgos dienos kelionė į naktį“, rež. Gytis Padegimas, LVADT
 • - 1989 A.A. – Vaclov Mrožek. „Emigrantai“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1987 Skirgaila – Vincas Krėvė. „Skirgaila“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1986 Šalimovas, literatas – Maksim Gorkij. „Vasarotojai“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1984 Žanas Babtista Poklenas de Moljeras - Michail Bulgakov. „Moljeras“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1984 Ančiukas – Pranas Treinys. „Ančiuko kryžius“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1983 Marčius Kreivėnas – Vytautas Bubnys. „Po vasaros dangumi“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1983 Kaligula – Albert Camus. „Kaligula“, rež. Jonas Vaitkus, Nacionalinis Kauno dramos teatras (NKDT)
 • - 1982 Andrejus Golubevas – Aleksandr Gelman. „Akis į akį su visais“, rež. Irena Bučienė, LNDT
 • - 1981 Borkmanas – Henrik Ibsen. „Borkmanas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1980 Gustavas Šuazelis, Aleksandras – Kazys Saja. „Ubagų sala“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1979 Senis – Sofija Kymantatė-Čiurlionienė. „Dvylika brolių juodvarniais lakstančių“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1979 Jokūbas Sobieskis – Balys Sruoga. „Kazimieras Sapiega“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1978 Mažvydas – Justinas Marcinkevičius. „Mažvydas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1976 Pilypas Karalius – Juozas Grušas. „Cirkas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1975 Marius Nemunis – Jonas Avyžius. „Sodybų tuštėjimo metas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1974 Edgaras – Friedrich Dürrenmatt. „Vaidiname Strindbergą“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1974 Isabekas Mergenovas – Čingiz Aitmatov, K. Muhamedžanov. „Fudzijama“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1973 Albertas Gregoras – Karel Čapek. „Makropulo receptas“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1970 Volteris – Artur Miller. „Kaina“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1970 Marius Nemunis – Jonas Avyžius, Henrikas Vancevičius. „Sūkuryje“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1970 Choristas – Algimantas Baltakis. „Tiltas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1969 Mindaugas – Justinas Marcinkevičius. „Mindaugas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1968 Francas – Jean Paul Sartre. „Altonos atsiskyrėliai“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1966 Konstruktorius Tempas – R. Markūnas. „Išsipildančiųjų linkėjimų gegutė“, rež. Stasys Motiejūnas, KVDT
 • - 1966 Džordžas – John Steinbeck. „Pelės ir žmonės“, rež. Henrikas Vancevičius, KVDT
 • - 1966 Dolabela – William Shakespeare. „Antonijus ir Kleopatra“, rež. Henrikas Vancevičius, KVADT
 • - 1965 Augustas – Dalia Urnevičiūtė. „Vadink mane motina“, rež. Stasys Motiejūnas, KVDT
 • - 1965 Alioša – Fiodor Dostojevskij. „Pažemintieji ir nuskriaustieji“, rež. Stasys Motiejūnas, KVDT
 • - 1964 Princas Dezirė – V. Metalnikov. „Miegančioji gražuolė“, rež. Stasys Motiejūnas, KVDT
 • - 1964 Povilas Višinskis – Kazys Inčiūra. „Žemaitė“, rež. Henrikas Vancevičius, KVDT
 • - 1964 Piotras – Čengiz Aitmatov. „Mano tuopelė raudona skarele“, rež. Kęstutis Genys, KVDT
 • - 1964 Konsteblis – Bertold Brecht. „Opera už tris skatikus“, rež. G. Kostiukov, KVDT
 • - 1964 Juozas – Raimundas Samulevičius. „Studentiška novelė“, rež. Stasys Motiejūnas, KVDT
 • - 1964 Albinas Žygus – Kazys Saja. „Saulė ir stulpas“, rež. Henrikas Vancevičius, KVDT
 • - 1963 Griša – Viktor Rozov. „Prieš vakarienę“, rež. Henrikas Vancevičius, KVDT
 • - 1963 Gimnastas Tibulas – Jurijus Oleša. „Trys dručkiai“, rež. Stasys Motiejūnas, KVDT
Sužinok daugiau

Vaidmenys kine ir TV

 • - 2012 Galerijos šeimininkas – „Vienintelė mano nuodėmė“, rež. Karinė Folijanc, Children's performance Ltd, Rusija
 • - 2011 Anvaras, Džanzuro emyras – „Granato skonis“, rež. Nonna Agadžanova, Ana Lobanova, Kinosiužet, Rusija
 • - 2008 Valerijus Kasol, emigrantas iš Rusijos – „Ledinis bučinys“, rež. Knut Erik Jensen, Baltic Film Group/ Filmhuset Produksjoner, Lietuva, Norvegija
 • - 2008 Ričardas – „Moterys meluoja geriau“ (TV serialas), rež. Raimundas Banionis, Lietuva
 • - 2007 Šeimininkas – „Trečiasis dangus“, rež. Eljer Išmuchamedov, PC Piramidė, Rusija
 • - 2005 Profesorius – „Persona non grata“, rež. Vladimir Nachabcev (jaunesnysis), kino kompanijos MakDos ir Fora-Film M, Rusija
 • - 2004 Žurnalistas Restonas – „Maskvietiška saga“ (serialas), rež. Dmitrij Barščevskij, kino kompanija Risk, Rusija
 • - 2004 „Refrešas“, rež. Maris Martinsons, Ruslan Korostenskij, PC Piramidė, Rusija
 • - 2004 Martinsonas – „Raktai nuo bedugnės. Vaiduoklių medžioklė“, rež. Sergej Rusakov, Goldmedium, 2B, Rusija
 • - 2004 Daktaras Salvadoras, Ichtiandro tėvas – „Žmogus amfibija. Jūros velnias“, rež. Aleksandr Atanesian, VideoFilm, Rusija
 • - 2003 „Sekmadienis toks, koks yra“, rež. Ignas Jonynas, Cinevera
 • - 2001 „Gedimino 11“ (TV serialas), rež. Raimundas Banionis, Videometra
 • - 1999 „Vyrai“, rež. Inesa Kurklietytė, Studio 2000, LR Kultūros ministerija, Lietuva
 • - 1998-2000 Liudas Baronas – „Atžalos“, rež. Saulius Vosylius, LRT
 • - 1998 Adomas Mickevičius – „1798-1855. Realybės versijos“, rež. Raimundas Banionis, Litnek
 • - 1997 Viktoras Malenkow – „Der Doppelgänger“, rež. Bernhard Stephan, Vokietija
 • - 1997 „Ant slenksčio“, rež. Liudmila Saakianc, Armenfilm, Armenija
 • - 1996 Olegas – „Vyras jaunai merginai“, rež. Murad Ibragimbekov, Fora Film, Rusija
 • - 1996 „Anna“, rež. Aloyzas Brenč, Latvija, Vokietija
 • - 1995 Režisierius – „Peizažas su trimis mauduolėmis“, rež. Valerijus Rubinchik, Patmosfilm, Falkon, Tatjana, Belarusfilm, Rusija, Baltarusija
 • - 1995 Pulkininkas – „Vilko kraujas“, rež. Nikolaj Stambula, Studija-S, Rusija
 • - 1995 „Gyvensime“, rež. Dmitrij Tomashpolsky, Ukraina
 • - 1994 Eugenijus Kossovas - Tatort – „Ein Wodka zuviel“, rež. Werner Masten, Vokietija
 • - 1993 Veršininas – „Tu esi...“, rež. Vladimir Makeranec, Sverdlovsko kino studija, Rusija
 • - 1993 „Senovės dievai“, rež. Ašot Kadžvorian, Mitra, Armėnija
 • - 1993 leitenantas Pitas Birnsas – „Žmogžudystės būdas“, rež. Oleg Goida, Aleksandro Dovženkos kino studija, studija „Č“, Ukraina
 • - 1993 Johanas fon Šrederis – „Mirties angelai“, rež. Jurij Ozerov, Mosfilm, MF Svak-Bank, Ganemfilm, Vakhdat, Rusija, Prancūzija
 • - 1993 Georgijus Plechanovas – „Skilimas“ (televizijos serialas), rež. Sergej Kolosov, Rusija
 • - 1992 Daktaras – „Juodojo mėnulio laipsnis“, rež. Natalija Kirakozova, Aleksandro Dovženkos kino studija, Ukraina
 • - 1990 „Aitvaras“, rež. Aliona Demjanenko, Lietuvos kino studija (LKS)
 • - 1989 Veilandas – „Nelengva būti dievu“, rež. Peter Fleischmann, Vladimir Korpenko, Aleksandro Dovženkos kino studija, Vokietija, Prancūzija
 • - 1986 Roberas – „Chameleono žaidimai“, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS
 • - 1986 Ingmar Ross – „Žmogaus iš Mesedeso dosje“, rež. Georgij Nikolajenko, Maksim Gorkij kino studija, Rusija
 • - 1986 Eduarddo Vergar – „Vilkolakio pėdsakai“, rež. Almantas Grikevičius, LKS
 • - 1986 Aleksejus Priachinas – „Karuselė turgaus aikštėje“, rež. Nikolaj Stambula, Mosfilm Rusija
 • - 1985 Tektonas – „Matvejaus džiaugsmas“, rež. Irina Poplavskja, Mosfilm, Rusija
 • - 1984 „Einantis paskui“, rež. Rodion Nahapetov, Mosfilm, Rusija
 • - 1984 Samoilovas – „Ir nuostabi pergalės akimirka“, rež. Večiaslav Vinnik, Aleksandro Dovženkos kino studija
 • - 1984 Feliksas – „Vestuvės girioje“, rež. Algirdas Araminas, TV
 • - 1984 „Būrys“ - rež. Aleksej Simonov, LKS
 • - 1983 Morganas – „Miražas“, rež. Aloiz Brench, Filmstudio Riga
 • - 1983 Jermakovas, advokatas – „Žalias furgonas“, rež. Aleksandr Pavlovskij, Odesos kino studija
 • - 1983 „Paryžiaus drama“, rež. Nikolaj Maščenka, Aleksandro Dovženkos kino studija
 • - 1983 Djedonė – „Skrydis per Atlantą“, rež. Raimondas Vabalas, LKS
 • - 1982 Prezidentas Ačas – „Atsiprašau“, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS
 • - 1982 Teodoras Boilanas – „Turtuolis, vargšas...“, rež.Arūnas Žebriūnas, LKS
 • - 1982 Endis Takeris – „Trestas, kuris žlugo“, rež. Aleksandr Pavlovskij, Odesos kino studija
 • - 1981 Orvilas Meisonas, prokuroras – „Amerikoniška tragedija“, rež. Marijonas Giedrys, LKS
 • - 1981 Deividas – „Medaus mėnuo Amerikoje“, rež. Almantas Grikevičius, LTV
 • - 1980 Jonas Buckus – „Faktas“, rež. Almantas Grikevičius, LKS
 • - 1980 Germanas Raimers – „Sužadėtinė“, rež. Günter Reisch, Günther Rücker, Vokietija
 • - 1980 Aleksejus Pavliščevas – „Iš poilsiautojų gyvenimo“, rež. Nikolaj Gubenko, Rusija
 • - 1979 Tyrėjas – „Gyvenimas puikus“, rež. Grigorij Čiuchraj, Aleksej Aleksejev, Rusija, Italija
 • - 1979 Specialiosios mokyklos direktorius – „Nepjautų lauko gėlių juosta“, rež. Jurij Iljenko, Rusija
 • - 1978-1979 Fišeris, diplomatas – „Veidas taikinyje“, Almantas Grikevičius, LKS
 • - 1978 Orlandas – „Kentaurai“, rež. Vytautas Žalakevičius, Rusija, Vengrija, Čekija
 • - 1977 Vasilijus Vereščiaginas – „Julija Vrevskaja“, rež. Nikola Korabov, Bulgarija, Rusija
 • - 1977 Jakovas Bardinas – „Priešai“, rež. Rodion Nahapetov, Mosfilm, Rusija
 • - 1976 Adomas Vainoras – „Sodybų tuštėjimo metas“, rež. Almantas Grikevičius, LKS
 • - 1975 Robert Niemann – „Vyras prieš vyrą“, rež. Kurt Maetzig, Vokietija
 • - 1974 Trapsas – „Avarija“, rež. Vytautas Žalakevičius, Rusija
 • - 1974 Povilas Baibokas – „Sadūto tūto“, rež. Almantas Grikevičius, LKS
 • - 1974 Girdvainis – „Velnio nuotaka“, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS
 • - 1973 Ignacas Volcas – „Volcas - vokiečių anarchisto gyvenimas ir iliuzija“, rež. Günter Reisch, Vokietija
 • - 1972 Franciskas Vargasas – „Tas saldus žodis laisvė“, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS, Rusija
 • - 1971 Grafas – „Akmuo ant akmens“, rež. Raimondas Vabalas, LKS
 • - 1970 Daktaras Antonio – „Visa teisybė apie Kolumbą“, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS
 • - 1970 Augustinas, ūkvedys – „Vyrų vasara“, rež. Marijonas Giedrys, LKS
 • - 1969 Edmondas – „Karalius Lyras“, rež. Grigorij Kozincev, Rusija
 • - 1968 Sergejus Lazo – „Sergejus Lazo“, rež. Aleksandr Gordon, Moldova
 • - 1968 Kasparas – „Jausmai“, rež. Algirdas Dausa, Almantas Grikevičius, LKS
 • - 1967 Bronius, vairuotojas – „Suaugusių žmonių žaidimai“, rež. Ilja Rud-Gercovskis, Algimantas Kundelis, LKS
 • - 1966 Ivan Lobač – „Pietų kurortas“, rež. Valentin Vinogradov, Belarusfilm
 • - 1965 Donatas – „Niekas nenorėjo mirti“, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS
 • - 1963 Pilotas – „Vienos dienos kronika“, rež. Vytautas Žalakevičius, LKS
Sužinok daugiau

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

. .