Šriftas:

A
A
A

Fonas:

Įprastas
Baltas
Juodas

Chadaravičius Audris Mečislovas

Audris Mečislovas Chadaravičius Lietuvos teatro ir kino aktorius. LTSR nusipelnęs artistas. Tėvai – aktoriai Mečys Chadaravičius ir Ona Juodytė. 1953–1957 metais studijavo A. Lunačarskio Maskvos teatrinio meno institute aktoriaus meistriškumą (dėstytojas A.Orlovas). Diplominis vaidmuo – Grigas “Bevardėje žvaigždėje”. 1957-1990 metais vaidino Lietuvos valstybiniame akademiniame dramos teatre, nuo 1990-ųjų iki mirties dirbo Vilniaus mažajame teatre. Mirė 2008 m. balandžio 22 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse. A. Chadaravičius sukūrė daugiau kaip 90 komiškų ir dramatiškų vaidmenų teatre ir kine. Žymiausi iš jų - Ferdinandas (F. Šilerio „Klasta ir meilė“, 1960), Ostapas Benderis (I. Ilfo ir J. Petrovo „Dvylika kėdžių“, 1968), Daumantas (Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“, 1969 ir 1994), Rostanevas („Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai“, 1971, pagal Fiodorą Dostojevskį), Juozapas Šveikas („Juozapas Šveikas prieš Pranciškų Juozapą“ 1981, pagal J. Hašeką), Moljeras (Michailo Bulgakovo „Moljeras“,1984). Paskutinieji jo vaidmenys teatre – Vilniaus mažojo teatro spektakliuose – senasis Firsas (Antono Čechovo „Vyšnių sodas“) ir Tėvas (Mariaus Ivaškevičiaus „Madagaskaras“). 1947 m. kine debiutavęs nedideliu vaidmeniu filme "Marytė", kine A. Chadaravičius ryškius vaidmenis yra sukūręs režisieriaus Raimondo Vabalo filmuose „Birželis, vasaros pradžia“ (1969), „Vyrų vasara“ (1970), „Akmuo ant akmens“ (1971), taip pat yra įgarsinęs daugiau kaip 200 vaidmenų Lietuvos televizijos ir radijo spektakliuose bei Lietuvos kino studijoje.

Vaidmenys teatre

 • - 2003 Tėvas – Marius Ivaškevičius „Madagaskaras“, rež. Rimas Tuminas, VVMT
 • - 1995 Papagoda – Juozas Grušas „Barbora Radvilaitė“, rež. Irena Bučienė, Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras (LVADT
 • - 1993 Šerifas Tomas – R. Nash „Lietaus pardavėjas“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT
 • - 1992 Sagredas – Bertold Brecht „Galilėjus“, rež. Rimas Tuminas, VMT
 • - 1991 Daktaras Ninkovičius – Branislav Nušič „Ponia ministerienė“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT
 • - 1990 Firsas – Anton Čechov „Vyšnių sodas“, rež. Rimas Tuminas, VMT
 • - 1988 Haras Hasenroiteris – Gerhart Hauptmann „Žiurkės“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1987 Klaudijus – William Shakespeare „Hamletas“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1986 Izoldas Kukinas – A. Galinas „Ir vėlei tenai, kur marios šviesų (Žana)“, rež. Rimas Tuminas, LVADT
 • - 1985 Garunkštis – Juozas Grušas „Pijus nebuvo protingas“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1984 Velnias – Pranas Treinys „Ančiuko kryžius“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1984 Moljeras – Michail Bulgakov „Moljeras“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1983 Arčis Raisas – John Osborne „Komediantas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1981 Juozapas Šveikas – V. Konstantinov ir R. Racer „Juozapas Šveikas prieš Pranciškų Juozapą“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT
 • - 1980 Skaramela – Ž. Šechade „Emigrantas iš Brisbeno“, rež. Rimas Tuminas, LVADT
 • - 1980 Čolobovas – I. Dvoreckis „Veranda miške“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1979 Rikardas – Carlo Goldoni „Juokingas nuotykis“, rež. Raimondas Polis, LVADT
 • - 1979 Vysniovieckis, bernardinas – Balys Sruoga „Kazimieras Sapiega“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1978 Sargybinis – Jean Anouilh „Antigonė“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1978 Nikodemas – Justinas Marcinkevičius „Mažvydas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1977 Užeigos šeimininkas – William Shakespeare „Vindzoro šmaikštuolės“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1977 Karkvabalis – Raimondas Kašauskas „Kai vėl atskris drugelis“, rež. Virgilijus Matula, LVADT
 • - 1977 Sokolcovas – Vincas Krėvė „Žentas“, rež. Algė Savickaitė, LVADT
 • - 1975 Adomas Vainoras – Jonas Avyžius „Sodybų tuštėjimo metas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1974 Isabekas Mergenovas – Čingiz Aitmatov ir K. Muhamedžanov „Fudzijama“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1973 Jalmaras Ekdalis – Henrik Ibsen „Laukinė antis“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1973 Jaroslavas Prusas – K. Čapekas „Makropulo receptas“, rež. Irena Bučienė, LVADT
 • - 1971 Rostanevas – Fiodor Dostojevskij „Stepančikovo dvaras ir jo gyventojai“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1971 Kazimieras – Justinas Marcinkevičius „Katedra“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1970 Choras – Algimantas Baltakis „Tiltas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1970 Adomas Vainoras – Jonas Avyžius „Sūkuryje“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1969 Daumantas – Justinas Marcinkevičius „Mindaugas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1968 Ostapas Benderis – Ilja Ilfas ir Jevgenij Petrov „Dvylika kėdžių“, rež. Algirdas Lapėnas, LVADT
 • - 1967 Edekas – Slavomir Mrožek „Tango“, rež. Jonas Jurašas, LVADT
 • - 1967 Sigitas Sėlis – Alfonsas Bieliauskas „Kauno romanas“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1966 Mosalskis – Leonid Leonov „Antpuolis“, rež. Henrikas Vancevičius, LVADT
 • - 1966 Trečiasis miestietis – Friedrich Dürrenmatt „Damos vizitas“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT
 • - 1966 Keleris – Vincas Krėvė „Skirgaila“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1965 Ameba – R. Markūnas „Jungos ir piratai“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT
 • - 1965 Studentas – Johann Wolfgang von Goethe „Faustas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1965 Filipas – Juliu Edlis „Sidabrinis šilas“, rež. Algis Galinis, LVADT
 • - 1964 Galperinas – Edvard Radzinski „104 puslapiai apie meilę“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT
 • - 1964 Ferdišas – D. Kohout „Trečioji sesuo“, rež. Vladas Limantas, LVADT
 • - 1964 Zelenkievičius – D. Pavlova „Sąžinė“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT
 • - 1964 Vova – Viktor Rozov „Kelyje“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1963 Jurgis Bukša – Vytautas Rimkevičius „Ratas“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT
 • - 1963 Rožė de Bervilis – Marcel Pagnol „Topazas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1962 Dagys – Vadim Korostyliov „Karalius Pif-Pafas“, bet ne tas svarbiausia, rež. Aurelija Ragauskaitė, LVADT
 • - 1962 Beliajevas – Ivan Turgenev „Mėnuo kaime“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT
 • - 1962 Grigorijus Kostaneckis – R. Zorin „Draugai ir metai“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1962 Bosas – Konstantin Simonov „Ketvirtasis“, rež. Vytautas Čibiras, LVADT
 • - 1961 Kumakinas – Nikolaj Pogodin „Trečioji patetinė“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT
 • - 1961 Plėšikas – Jevgenij Švarc „Sniego karalienė“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT
 • - 1960 Ferdinandas – Friedrich Schiller „Klasta ir meilė“, rež. Stasys Petraitis, LVADT
 • - 1960 Liudas – J. Kavoliūnas „Aš matau saulę“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1960 Choras – Aleksej Arbuzov „Tai buvo Irkutske“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT
 • - 1960 Zviezdičius – Michail Lermontov „Maskaradas“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT
 • - 1959 Albertas Žeruolis – Vladas Limantas „Vestuvių maršas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1959 Laertas – William Shakespeare „Hamletas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1959 Lelijas – Carlo Goldoni „Padūkėlė“, rež. Stefanija Nosevičiūtė, LVADT
 • - 1958 Saugumo karininkas – Aleksandras Gudaitis-Guzevičius „Nematomas ginklas“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1958 Vladas Vyturys – Vytautas Rimkevičius „Vandens lelija“, rež. Balys Lukošius, LVADT
 • - 1958 Milanas Stiboras – P. Kohoutas „Šitokia meilė“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1958 Mortimeras – Friedrich Schiller „Marija Stiuart“, rež. Leonidas Lurjė, LVADT
 • - 1957 Jūrininkas – Aleksandras Korneičiukas „Eskadros žuvimas“, rež. Romualdas Juknevičius, LVADT
 • - 1957 Joskė – Rūdolfs Blaumanis „Siuvėjų dienos Silmačiuose“, rež. Juozas Rudzinskas, LVADT
 • - 1957 Rutkus – Julius Būtėnas ir Aleksandras Kernagis „Pamilau dangaus žydrumą“, rež. Aleksandras Kernagis, LVADT
Sužinok daugiau

Vaidmenys kine ir TV

 • - 1992-2001 Kunigas Rapolas – „Giminės“, rež. Saulius Vosylius, LTV
 • - 1992 Teisėjas Valteris – „Sukultas ąsotis“, rež. Vidmantas Bačiulis, Lietuvos telefilmas
 • - 1990 Ponas Zablockis – „Marius“, rež. Marijonas Giedrys, Jonas Pakulis, LKS
 • - 1990 Policininkas – „Papūga, kalbanti jidiš“, rež. Jefimas Sevela, Kinoservis, Primodesafilm, Rusija
 • - 1989 Vaistininkas – „Miškais ateina ruduo“, rež. Raimondas Vabalas, LKS susivienijimas ARS
 • - 1988 Kurfiustas (kunigaikštis) – „Fantastinė istorija“, rež. Nikolaj Iljinski, A. Dovženkos kino studija
 • - 1988 Kunigas – „Vilius Karalius“, rež. Vidmantas Bačiulis, Lietuvos telefilmas
 • - 1987 Lordas Kaningas, Anglijos karalienės pasiuntinys – „Vizitas pas Minotaurą“, rež. Eldoras Urazbajevas, Maksim Gorkij kino studija
 • - 1986 Dūnaitis – „Benjaminas Kordušas“, rež. Vidmantas Bačiulis, Lietuvos telefilmas
 • - 1986 Žiulis Pilotenas – „Chameleono žaidimai“, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS
 • - 1986 „Karmeliukas“, rež. Grigorij Kochan, A. Dovženkos kino studija
 • - 1985 „Nakties paklydėliai“, rež. Isaak Fridberg, LKS
 • - 1983 Rosis – „Skrydis per Atlantą“, rež. Raimondas Vabalas, LKS
 • - 1983 „Narvelis papūgėlėms“, rež. Pavel Čiuchraj, Mosfilm
 • - 1982 Vyskupas – „Barbora Radvilaitė“, rež. Vidmantas Bačiulis, LTV
 • - 1982 Gydytojas – „Turtuolis, vargšas...“, rež. Arūnas Žebriūnas, LKS
 • - 1981 Kurtas Kristmanas – „Jie buvo aktoriai“, rež. Georgij Natanson, Mosfilm
 • - 1980 Darstas – „Broliai Riko“, rež. Genadij Ivanov, Belarusfilm
 • - 1979 Barkeris – „Žmogus keičia odą“, rež. Borisas Kimjagarovas, Tadžikfilm
 • - 1972 Makdafas – „Korespondentas Vašingtone“, rež. Jurij Dubrovin, Belarusfilm
 • - 1972 Palmeris – „Nakties kronika“, rež. Aleksej Spešniov, Belarusfilm
 • - 1971 Valteris Zeicas – „Paskutinis Albatroso reisas“, rež. Leonid Pčiolkin, kino studija „Ekran“
 • - 1971 Ponas Mečislovas – „Akmuo ant akmens“, rež. Raimondas Vabalas, LKS
 • - 1970-1972 Johanas Gerberis – „Šūviai griuvėsiuose“, rež. Vitalijus Četverikovas, Belarusfilm
 • - 1970 Šerys – „Vyrų vasara“, rež. Marijonas Giedrys, LKS
 • - 1969 Gydytojas Balys – „Birželis, vasaros pradžia“, rež. Raimondas Vabalas, LKS
 • - 1969 Štiglicas, belaisvis vokietis gydytojas – „Kur 042?“, rež. Olegas Lensius, A. Dovženkos kino studija (Ukraina)
 • - 1956 Barmenas – „Žmogžudystė Dantės gatvėje“, rež. Michailas Romas, Mosfilm (Rusija)
 • - 1947 „Marytė“, rež. Vera Strojeva, LKS
Sužinok daugiau

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

. .